مسابقه۵۰۰کیلومتر هوایی از شهر خرم آباد به عجبشیر

هادی مرزبان   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۸

کلوپ عجبشیر مسابقه ۵۰۰کیلومتر هوایی را از خرم آباد به عجبشیر در تاریخ۹۸/۲/۲۸با شرکت ۶مربی و ۳۲کبوتر با نظارت بر رهاسازی جناب آقای سپهوندی و داوری جناب آقای مرتضی کریم پور اجرا کرد.
متاسفانه در این مسابقه بخاطر شرایط بد آب و هوا که با باد خیلی شدید و گرد و خاک و در بعضی از جاها از مسیر باران شدید همراه بود روز اول هیچ کبوتری ننشست.

کبوترانی که در روز دوم به آشیانه برگشتن به شرح زیل هست.

۱_آقای محمد نجفی ۱۰کبوتر تحویلی ۶برگشتی.
۲_آقای محمد مرزبان ۱۲کبوتر تحویلی ۵ برگشتی.
۳_آقای یاسر نجفی ۳کبوتر دریافتی۱برگشتی
۴_آقای حسن الباد ۳کبوتر تحویلی برگشتی ندارد.
۵_آقای صابر نجفی ۲کبوتر تحویلی برگشتی ندارد.
۶_آقای شریف اعتمادیان ۲کبوتر تحویلی برگشتی ندارد.

امیدوارم در مسابقات بعدی بتوانیم با همت تک تک مربیان عزیز خوش بدرخشیم.